Komunikace změn

kurz

Základní info

Účastníci kurzu si osvojí vhodné způsoby komunikace v období permanentních změn. Dozví se, jak je důležité, aby byla firma připravená na změny a také se poučí o tom, že pro dosažení úspěchu na trhu je nezbytná určitá míra flexibility.

Co se naučíte?

 • Identifikovat typy změn a stanovit nejvhodnější způsob komunikace
 • Vnímat efektivně zvládnuté procesy změn jako hlavní kritérium úspěšnosti firmy v konkurenčním prostředí
 • Rozvinout dovednosti pro získávání lidí k podpoře změn

Obsah kurzu

 • Proč je každá změna obtížná, co změna přináší
 • Základní management změn - role manažerů v procesu komunikace změn
 • Hlavní překážky změn
 • Faktory podporující komunikaci a prosazení změny
 • Co ovlivňuje reakci lidí na změny
 • Jak získat lidi na podporu změn
 • Firemní kultura a její role v procesu komunikace změn
 • Nástroje pro analýzu, přípravu a komunikaci změn ve společnosti
 • Význam aktivního sdílení informací pro úspěšné prosazení změn

Délka

1 den

Komunikace změn

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.