Komunikace a asertivita v praxi

kurz

Základní info

Cílem programu je prohloubit dovednosti asertivně komunikovat a řešit konkrétní situace z každodenní praxe účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

• Uvědomit si rozdíly mezi asertivní, pasivní a agresivní komunikací.

• Zahájit, vést a ukončit rozhovor.

• Požádat druhé o laskavost.

• Prosadit oprávněné požadavky.

• Bránit se manipulaci.

• Asertivně řešit každodenní situace z praxe.

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem lidem, kteří usilují o efektivní komunikaci a zdravé sebeprosazování se.

 

Obsah:

• Principy komunikace.

• Styly jednání.

• Pasivní, agresivní nebo asertivní?

• Definice a pojetí asertivity.

• Stavební kameny asertivity – nácvik jednotlivých dovedností.

• Laskavost nebo oprávněný požadavek?

• Aktivní vedení hovoru a umění naslouchat.

• Jak se bránit manipulaci.

• Empatická asertivita.

• Asertivní techniky a řešení konfliktů.

• Řešení konkrétních situací z praxe účastníků.

 

Výcvikové metody:

• Přednáška, Řízená diskuse.

• Individuální a skupinové práce, hraní rolí.

• Aplikace nových poznatků na praktické situace.

• Video-analýza a zpětná vazba.

Komunikace a asertivita v praxi

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.