EFEKTIVNÍ PRODEJNÍ PREZENTACE A JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM - pro obchodníky

Základní info

 

Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností autora originálních prodejních technik. V praxi rozhodují detaily, které je možno poznat a natrénovat. Je třeba o nich jen vědět. Pro úspěšný prodej svých myšlenek potřebujete zvládnout působení vašeho těla, slov i pomůcek. Každý kompromis je riziko pro Vás!

Motto:“Pouze jedinečné přístupy vedou k výjimečným výsledkům“


URČENO

obchodníkům (včetně síťového marketingu – MLM), tvůrcům obchodních prezentací firmy, prezentátorům, kteří potřebují zaujmout a  „prodat“ myšlenku, službu, produkt;  příprava obchodní jednání, konference apod. 
Praxe s prezentováním nerozhoduje. Předpokládáme alespoň základní znalost práce obchodníka.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • zvýšení pravděpodobnosti prodeje
 • speciální techniky pro práci s publikem na základě mezioborových studií
 • povědomí o nestandardním působení slov, neverbální komunikace a užitých pomůcek
 • hlubší zvládnutí detailů, které absolventi kurzů prodeje a prezentace většinou neznají
 • vyzkoušení prodejních prezentací „face to face“ i před velkým publikem

 

OBSAH 

1. den: obchod
jednání a prezentace face-to-face, prezentace produktu

Prezentace na obchodním jednání (zaměřeno na působení na klienta)

 • techniky získání zájmu a udržení pozornosti
 • co chce slyšet zákazník - nabízejte užitek, ne parametry
 • vedení rozhovoru, práce s klientem
 • verbální a neverbální komunikace (do úrovně mikrosignálů)
 • připojení se na jazyk klienta, působení na emoce
 • vybrané originální techniky autora kurzu
 • správné využití pomůcek + SW a technické vybavení
 • úloha etikety v obchodu
 • mnohakolový videotrénink se skupinovou zpětnou vazbou – zaměřeno na zvýšení efektivity prodeje

2.den: prezentace
prezentace před skupinou, stavba prezentace, působení na potenciální klienty, moderace diskuze,     povzbuzeni publika k akci

Prezentace před skupinou a veřejná vystoupení

 • reakce mozku posluchače na vybrané podněty
 • využití otázek a vhodná volba slov (až po formulace ve spojení s vyvoláním emocí)
 • těžké situace (odvrácení / zužitkování konfliktu; nebát se „protivníků“)
 • autorita a lidskost ve vztahu k druhům publika       
 • praktické doladění technik absolventů kurzů prezentace
 • křivka zájmu a působení času proti prezentátorovi
 • jak vyhrát při vystoupení bez přípravy

LEKTOR:
Ing. Jan Korbel

EFEKTIVNÍ PRODEJNÍ PREZENTACE A JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM - pro obchodníky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.