Efektívna komunikácia

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri a riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, súkromných podnikov a firiem, tímlídri, manažéri neziskových organizácií, podnikatelia.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci


* poznať a vedieť aplikovať filozofiu moderného manažérskeho riadenia a vedenia,
* poznať východiská komunikácie ako sociálneho fenoménu,
* vedieť význam vecnej a vzťahovej rovine v manažérskej komunikácii,
* poznať zásady efektívneho prenosu informácií,
* ovládať využívanie prvkov verbálneho a neverbálneho prejavu,
* poznať význam aktívneho počúvania v komunikácii,
* vedieť o význame pozitívneho I. dojmu v komunikácii,
* poznať filozofiu interného klienta.


Obsah

* Profesionalita a úlohy efektívneho manažéra, manažérsky cyklus, manažér – firma - zamestnanec, manažér a líder.
* Filozofia „vnútorného klienta“.
* Efektívna komunikácia na pracovisku.
* Cielený prenos informácií v tímoch, úlohy vysieľateľa a prijímateľa informácií, aktívne počúvanie.
* Zásady a techniky efektívnej komunikácie- spoločná reč, kontext, spätná väzby, počúvanie, dávkovanie informácií, parafrázovanie...
* Proaktivita – reaktivita v myslení.
* Vecná a vzťahová rovina v manažérskej komunikácii.
* Aktívne počúvanie, jeho prejavy a jeho význam.
* Komunikácia v tíme, zložky komunikácie, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia.
* Sebapoznávanie ako predpoklad poznávania iných, empatia, intuícia.

Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 - 2,5 dňa

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca.

Efektívna komunikácia

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
8 715 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.