Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz, jehož 2. den proběhne s týdenním odstupem

Základní info

Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit posluchače úspěšně předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit u každého individuální kreativní schopnosti.

Cílová skupina: učitelé na všech stupních od MŠ po VŠ, veřejně vystupující manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, pracovníci veřejné státní správy a vlastně všichni, kdo pracují a komunikují s lidmi.

Hlavní tematické okruhy:

·       Poučky o řeči těla a další - jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku

·       Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru, základní typy komunikačních prostorů, v čem hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu

·       Gesta uzavřená, otevřená a rozporná, přirozená a umělá; práce s prostorem a s rovnováhou

·       Hlas, pozitivní i negativní účinky hlasového projevu, objevení individuálních schopností (ani zdaleka nejsme všichni stejní), význam kvality hlasu pro navození zdravého životního pocitu

·       Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální, …)

·       Rytmus, intonace, akcent; umíme vyprávět vtipy? 

·       Co je to dialog s vnitřním partnerem a jak se dá využít v praxi

·       Mikrofony a ozvučení

·       Dobrá technika projevu vytváří a upevňuje přirozenou autoritu každého aktéra a je zdravým doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf atd.)

Harmonogram: dvakrát občerstvení na místě plus poukázka na oběd v hodnotě 100 Kč;

9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 oběd, 13:00 až 16:00 výuka a trénink.

Místo: Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Standardní cena: 7200 Kč / 2 dni

Cena je konečná, nejsme plátci DP.

Lektor: RNDr. Jiří Weinberger

Vzdělání a aktivity lektora

Matematika: MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika

Herectví: Studium pro pracující, oddělení vedené prof. Ivanem Vyskočilem

Publikace: Více než 100 publikací v ČR i zahraničí, viz také školicí firma TIMING Praha.

Publikace se zaměřením blízkým tematice kurzu a další inspirativní odkazy:

Zábavné publikace: Poezie pro děti i pro dospělé, 2 knihy povídek, 15 scénářů pro literárně-hudební kabarety; 15 knížek; texty písní do hry Myška z bříška pro Divadlo v Dlouhé, občasné překlady poezie do češtiny; viz také JW-aktuálně a JW – všechny zábavné knihy.

Písňové texty: Během let je Jiřímu Weinbergerovi zhudebnili Václav Lahodný, Michal Vích, Jan Vondráček, Hana Tonzarová, Pavel Jurkovič, Miloš Kysilka a Tomáš Vlk.

Kulturní a sportovní záliby: Divadlo, literatura, sport, kreativní psaní (poezie, próza, eseje), aktivní účast v literárních kabaretech, t. č. zejména v kavárně www.cafeidoskop.cz.

 

Kontakty: TIMING Praha, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1; timing@timing.cz, www.timing.cz, 604 102 815

Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz, jehož 2. den proběhne s týdenním odstupem

Vybraný termín:

29.10.2019 –  5.11.2019  Praha

Cena
7200 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.