Asertivní jednání

Základní info

Na tomto kurzu Vás naučíme prosadit si nekonfliktní metodou svůj názor, ať už jde o diskuzi na firemních poradách, komunikaci s nadřízenými či kolegy. Dozvíte se, jak bez pocitu viny odmítnout požadavek a na druhou stranu, jak požádat o pomoc. Absolventi tohoto kurzu jsou rovněž schopni lépe číst verbální i neverbální složku komunikace. Tento kurz je určen pro všechny, kdo chtějí snáze prosadit svůj názor na pracovišti, ať už se jedná o získání ostatních kolegů ke spolupráci, či prosazení svého názoru u nadřízených.
  • Asertivní jednání
  • Asertivní jednání
  • Pasivní, agresivní a manipulativní jednání
  • Bariéry pro uplatňování asertivního jednání
  • Asertivita a budování vztahu k sobě
  • Asertivní reakce v situacích
  • Sdělování asertivního odmítnutí
  • Trénink asertivity, modelové situace, příklady z praxe
  • Diskuze, shrnutí, závěr

Asertivní jednání

Vybraný termín:

12.11.2020 –  13.11.2020  Jihomoravský kraj

Cena
6900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.