Asertívne správanie

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri a riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, súkromných podnikov a firiem, manažéri neziskových organizácií, podnikatelia.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci:

* mať poznatky a základné zručnosti ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom,
* poznať postupy vyrovnávania sa s kritikou a rozvíjania sebaúcty,
* poznať vybrané techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru.


Obsah

* Rozlíšenie základných typov správania (asertívne, agresívne, neasertívne).
* Asertívne správanie - filozofia a ciele.
* Základné spôsobilosti asertívneho správania.
* Uplatnenie asertívnych práv.
* Proaktívny prístup, predpoklad asertivity.
* Asertívne techniky - psychologický efekt pre riešenie situácií v praxi.
* Prijímanie a dávanie kritiky, oceňovanie, kompromis,
* Prípadové štúdie na overenie získaných zručností.


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca.

Asertívne správanie

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
8 715 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.