Jednoduchá obsluha hostů dle MSMT-28607/2014-1/702

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2456400
 • Akreditováno:
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Jihomoravský kraj
 • Adresa:
  Kopečná 31, 602 00 Brno
 • Počet vyučovaných hodin:
  120
 • Akreditováno MŠMT:
  ano

Popis kurzu Jednoduchá obsluha hostů dle MSMT-28607/2014-1/702

Kurz probíhá intenzivní denní výukou 8,00 - 15,30 hodin, celková hodinová dotace je 120 hodin, které jsou rozděleny na část teoretickou, a část praktickou.

V teoretické výuce se frekventanti seznámí s jednoduchou obsluhou podávání pokrmů a nápojů, připravéváním teplých nápojů a se sestavováním jídelních a nápojových lístků atd.. 

V praktické výuce jsou frekventanti umístěni do předem vybraných restauraci, kaváren, či hotelových restaurací a barů. Kde si účastníci kurzu prakticky ověří své již nabité teoretické znalosti. Po praxi se uskutečňují závěrečné zkoušky, v rozsahu 3 hodin, na základě kterých je vystaveno osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností. 

Po ukončení teoretické a praktické části probíhají zkoušky v rozsahu 3 hodin, na základě výsledku se vystavuje osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností. 

Profil absolventa: 
Umí používat zúčtovací techniku, včetně vyúčtování. 
Umí uvést hosty k stolu a pomoci při výběru jídel a nápojů. 
Zná a umí sestavit jídelní a nápojový lístek. 
Umí připravit teplé nápoje, včetně servisu. 
Zná servis a ošetřování studených nápojů a jejich skladování. 
Umí používat inventář vzhledem k jeho určení. 
Zná skladování potravin a nápojů dle hygienických předpisů. 
Umí obsluhovat hosty v souladu se správnými technikami obsluhy. 

Přihlášku je možno stáhnout z našich stránek (odkaz níže) a zaslat e-mailem na adresu endlicherova@ncm.cz , nebo poštou na adresu střediska.

Přihláška pro stažení format .doc