Italština ESPRESSO - Pokročilí

e-kurz

Základní info

Italština ESPRESSO - Kompletní kurz

Kurz Italština ESPRESSO - Pokročilí je založen na nejnovější učebnici italštiny Espresso nakladatelství Hueber Verlag, které byly upraveny pro výuku pomocí počítače a rozšířeny o další cvičení.

Obsah

Konverzační témata

 • Život ve městě
 • Rodina dříve a dnes
 • Svátky, oslavy, kupování dárků
 • Životní prostředí a znečišťování
 • Poznejte Itálii
 • a mnoho dalších

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • zvláštnosti v rodech
 • Přídavná jména:
  • stupňování
  • záporná předpona "in"
 • Zájmena:
  • přivlastňovací
  • vztažná
  • kombinace zájmen
  • zvratné "si"
 • Slovesa:
  • příčestí minulé
  • sloveso "essere"
  • předbudoucí čas
  • "passato remoto"
  • konjunktiv
  • podmiňovací způsob minulý
  • trpný rod
 • Větná stavba:
  • podmínková souvětí
  • nepřímá řeč
  • souslednost časů

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Italština ESPRESSO - Pokročilí

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.