Hindština

kurz

Základní info

Výuka hindštiny v kurzech

Výuka hindšlštiny probíhá především v malých kroužcích v pololetních semestrech, které na sebe navazují vždy další úrovní pokročilosti. Pro efektivní studium hindštiny s jejím odlišným písmem jsou ideální pouze menší skupinky studentů. Méně žáků ve skupině Vám tak dává větší šance k plnému porozumění, zvládnutí a praktickému konverzačních schopností s ostatními studenty a lektory.

Hindština je v naší jazykové škole, stejně jako ostatní jazyky, vyučována především českými lektorkami, všechny samozřejmě s patřičným univerzitním vzděláním, a dlouhodobou praxí s výukou tohoto jazyka.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto výuku preferujete a nebo pokud nemůžete z různých důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Další možností je přihlásit se s Vašimi přáteli nebo kolegy jako uzavřený kroužek a začít studovat kdykoliv podle Vašich časových možností. Rádi Vám tuto výuku zajistíme.

Lektorky

Výborné české lektorky od začátečníků po konverzační úroveň, absolventky FF UK v Praze, s dlouhodobýmí pobyty v Indii. Výuka jazyků je jejich hlavní náplní a baví je - všichni studenti jsou s nimi spokojeni a v drtivé většině pokračují dalšími semestry.

Učebnice

Lektorky využívají různé učebnice - anglické nebo české vysokoškolské učebnice: Hindština - autor Vincenc Pořízek a Hindská konverzace autor Odolen Smékal. Vybírají z nich to nejlepší pro Vaši výuku, dále mají mnoho vlastních materiálů a na pokročilé úrovni pak indické noviny, knihy a pohádky.

Firemní výuka hindštiny

Indie patří k nejrychleji se rozvíjejícím ekonomikám světa a jestliže Vaše společnost spolupracuje nebo obchoduje s indickými společnostmi, při obchodním jednání si možná vystačíte s angličtinou, znalost hindštiny při formálních a především neformálních schůzkám Vám ale otevře dveře daleko snadněji a prestiž Vaší firmy mnohonásobně stoupne.

Výuka může podle Vašich preferencí probíhat přímo na pracovišti anebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka na pracovišti závisí na konkrétní dohodě s Vámi, odpadne Vám čas na dopravu do učeben jazykové školy. V našich učebnách Vám nabízíme zase klid a soustředění pouze na výuku jazyka. V obou případech si intenzitu a čas jednotlivých lekcí určíte sami, výuka může probíhat v úrovních od začátečníků až po odborně zaměřenou konverzaci. Přečtěte si více o FIREMNÍCH KURZECH .

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory, jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE Neztratíte žádný čas nutný k dopravě do jazykové školy.

Online výuka hindštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz hindštiny můžete zahájit nejen kdykoliv a odkudkoliv z naší republiky, Slovenska, Indie - místo nerozhoduje. Výuka online je podmíněna pouze trvalým připojením počítačem k síti volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, pro výuku písma devanagari, používaného v hindštině bude velkou výhodou. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA. Stačí si v pohodlí domova zapnout počítač, spojit se s lektorem a věnovat se studiu.

Indie a hindština

Indie, země pro nás natolik odlišná, že si ji po její návštěvě zamilujete a musíte se vracet, nebo si řeknete - víckrát už ne. Jestliže patříte do první skupiny a nebo už před první chcete umět hindštinu, jazyk mnoha svazových států Indie, nabízíme Vám její výuku v kurzech od začátečníků po konverzační úroveň . Díky naším výborným lektorkám Vám můžeme nabídnout a zaručit vysokou úroveň kurzů a nejkomplexnější výuku hindi na mnoha úrovních pokročilosti.

O hindštině

Hindština je indoárijský jazyk indoevropské jazykové rodiny. Patří do tzv. centrální skupiny indoárijských j. např. spolu s pandžábštinou, gudžarátštinou. Samotná hindština má mnoho dialektů, které jsou si navzájem často jen obtížně srozumitelné. Nicméně všechny tyto jazyky mají základ ve staroindičtině (sanskrtu).

Hindština se jako samostatný literární jazyk se používá až od 19. století, ale do dějin hindské literatury patří i památky napsané ve středověkých dialektech (kharí bolí, maithilí, avadhí, bradžština...), ze kterých se hindština vyvinula. Hindština používá vlastní slabičné písmo dévanágarí.

Hindština byla během svého vývoje vystavena různým jazykovým vlivům. Vedle sanskrtské jazykové tradice byla ovlivněna hlavně jazyky muslimských nájezdníků ( od 11 . stol. - kmeny afghánského, perského, mongolského, arabského ... původu). Pozdější muslimští vládci používali na svém dvoře perštinu; pod vlivem islámu bylo přejato mnoho výrazů z arabštiny.

V novověku měla na hindštinu díky koloniální nadvládě největší vliv angličtina. Nesrovnatelně menší vliv měly i jazyky ostatních kolonizátorů - francouzština a portugalština.

Hovorová mluva, zvaná také hindustánština, používá mnoho výpůjček z perštiny, arabštiny a nově hlavně z angličtiny. Vyšší stylistická úroveň, tzv. čistá hindština, je prosycena výpůjčkami z dnes již vymřeného sanskrtu. Čistá hindština má proto poněkud umělý charakter, zatímco hovorová hindština není schopná přesně vyjádřit všechny významové rozdíly a odborné termíny.

Dnešní hindština je tedy jazyk bohatý na synonyma. Pro označení jednoho jevu často souběžně existují výrazy sanskrtského, perského, arabského, anglického a čistě hindského původu. Ty se používají podle vzdělání a náboženského a sociálního postavení mluvčího.

Hindština není "jen" jazyk, ale umožňuje také nahlédnout do velice zajímavého kulturního prostředí. Při studiu hindštiny může pomoci kromě znalosti výše zmíněných orientálních jazyků ještě angličtina, ale i bez všech těchto jazyků je možné hindštinu poměrně lehce zvládnout.

Ukázka textu

Hindštinou se domluvíte:

Je státním (národním) jazykem Indické republiky (spolu s angličtinou). Je prvním úředním jazykem ve svazových státech Uttarpradéš, Bihár, Madhjapradéš, Rádžasthán, Harijána, Himáčalpradéš a svazovém teritóriu Dillí.

Dále se jí domluvíte v početných komunitách v Jihoafrické republice, na Mauriciu, v Bangladéši, Jemenu, Ugandě a jinde. Dohromady více než 400 miliónů lidí.

 

Podzimní semestr 2016 začíná od 19. září, čas první hodiny naleznete ZDE.

Hindština

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.