Hebrejština

kurz

Základní info

Výuka hebrejštiny v kurzech

K ideálnímu studiu všech jazyků a hebrejštiny i dalších nám vzdálených jazyků jsou ideální malé kroužky. V naší jazykové škole jsou nejběžnější kroužku od 4 do maximálně 7 studentů, nebo menších - 2 nebo 3 studenti. Tímto způsobem se každý dokáže dobře seznámit s jazykem, bude zajištěna potřebná konverzace s lektorem a všemi zúčastněnými studenty a budete stále zapojeni do výuky s rychlým pokrokem.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr. Jako pokročilí se můžete do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat. Platit budete jen příslušnou část kurzu.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto formu výuky preferujete a nebo pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.

Lektorka

Výborná česká lektorka od začátečníků po konverzaci, absolventka hebraistiky a arabistiky na FF UK v Praze, která ze věnuje především výuce hebrejštiny včetně biblické, který u nás učí již několik let a všichni studenti jsou s ní velmi spokojeni a nejpokročilejší kroužek se od začátečníků dostal už na konverzační úroveň.

Učebnice

Hebrejské učebnice (Ivrit min ha hatchala) a vlastní výukové materiály lektorky. Kvalitní české neexistují. Lektorka má proto mnoho vlastních materiálů na výuku, které Vám pomohou zvládnou tento jazyk, jeho gramatiku, slovní zásobu i běžnou konverzaci.

Za 1. semestr se u nás naučíte

V prvním semestru se naučíte hebrejské písmo a základní gramatické jevy (abeceda, základní slovesa, tvorba a struktura vět), které podrobně proberete a procvičíte.

Osvojíte si základní slovní zásobu (restaurace povolání, členové rodiny, země a národnosti). 
Naučíte se základní obraty jako umět se představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání.

Získáte velmi pevné základy, na kterých se Vám bude v dalším studiu dobře stavět

Firemní výuka hebrejštiny

Spolupracujete nebo obchodujete izraelskou společností. Znalost jazyka a také reálií této země (které jsou součástí výuky) je v tom případě neocenitelnou výhodou. Nabízíme Vám její výuku buď přímo na pracovišti nebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka na pracovišti závisí na konkrétní dohodě s Vámi, v tom případě vám odpadne čas na dopravu do učeben jazykové školy. V našich učebnách Vám nabízíme zase klid a soustředění pouze na výuku. Intenzitu výuky si určujete sami a zajistíme Vám ji od začátečníků po konverzaci. Podrobně o firemních kurzech

Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací arabských zemí pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory - jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE

Online výuka hebrejštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz hebrejštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Hebrejština

Zajímá Vás blízký východ a jeho dlouhá historie s kořeny našeho vzdělání? Nebo máte rodinné vazby na Izrael a chcete umět hebrejštinu - moderní Ivrit nebo historickou biblickou hebrejštinu? Naše jazyková škola Vám díky výborné lektorce nabízí výuku hebrejštiny v obou jejích podobách v kurzech od začátečníků po konverzační úroveň.

Ukázka textu

אן דן דינו סופה לה קטינו אליק בליק בום,יונתן הקטן-רץ בבוקר אל הגן-הוא טיפס-על העץ- אפרוחים חיפש 
Hebrejská dětská básnička

Hebrajsky se domluvíte:

Izraeli a židovských komunitách po celém světě.

 

Podzimní semestr 2016 začíná od 19. září, čas první hodiny naleznete ZDE.

Hebrejština

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.