Francouzština FACETTES - Začátečníci

e-kurz

Základní info

Francouzština FACETTES - Kompletní kurz

Kurz Francouzština FACETTES - Začátečníci je založen na nejnovější řadě učebnic francouzštiny Facettes nakladatelství Hueber Verlag, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena o další cvičení.

 

Obsah

Konverzační témata

 • Abeceda, první kontakt s Francií
 • Představování, pozdravy
 • Oblíbené a neoblíbené činnosti
 • Schůzka, cestování, popis cesty
 • Nakupování, obchody, množství a ceny
 • Zaměstnání a profesní život
 • Volný čas a soukromý život
 • Národnosti
 • Počasí a roční období
 • Interview, životopis
 • Francouzské dějiny
 • Restaurace, francouzské jídlo a zvyky
 • a mnoho dalších

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • členy
  • rody
  • množné číslo
 • Přídavná jména:
  • stupňování
 • Zájmena:
  • osobní
 • Slovesa:
  • pomocná slovesa
  • slovesa končící na "er"
  • slovesa končící na "ir"
  • slovesa končící na "re"
  • základní nepravidelná slovesa
  • přítomný čas prostý
  • rozkazovací způsob
  • minulý čas
 • Větná stavba:
  • otázky
  • zápor

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Francouzština FACETTES - Začátečníci

Vybraný termín:

 Online

Cena
350 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.