Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019

Základní info

Cíl: Cílem semináře je poskytnout informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020, novinkách ve zdaňování mezd přijatých v roce 2019 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019.

Obsah:
* Aktuální legislativa
* Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a změny (novinky) v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“)
* Rekapitulace změn přijatých v roce 2019 (zákon č. 306/2018 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.) – výklad k problematice srážkové daně u zaměstnanců bez prohlášení k dani, stanovení základu daně zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do systému zahraničního povinného pojištění v EU/EHP nebo ve Švýcarsku, nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů plynoucích do zahraničí
* Daňové zvýhodnění na vyživované děti
* Soustavná příprava na budoucí povolání
* Problematika vybírání záloh na daň z příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí
* Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 – legislativní rámec, postup, lhůty, shrnutí povinností poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, nezdanitelné části základu daně, roční slevy na dani, provedení ročního zúčtování u daňových nerezidentů, vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní, atd.
* Opravy chyb při výpočtu záloh a daně
* Aktuality v zaměstnaneckých benefitech
* Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona, tiskopisy Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování záloh, Vyúčtování DPZ a DPS a další úpravy v daňových tiskopisech)
* Dotazy posluchačů a diskuze
Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.
Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019

Vybraný termín:

6.1.2020  Praha 2

Cena
1900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.