Vedení dokumentace o poskytované sociální službě

Základní info

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace: 2017/0198-PC/SP/VP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Kurz bude zaměřen na vedení dokumentace, které je nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb a každé zařízení ji musí povinně vést v souladu se standardy kvality. Cílem kurzu je předat účastníkům ucelené informace o vedené dokumentaci, informovat je o standardu č. 6, jeho kritériích, o členění dokumentace a provázanosti vedené dokumentace se standardy kvality. Účastníci získají informace o pravidlech vedené dokumentace, budou seznámeni s dokumentací ve vztahu k jednání se zájemcem o službu, smlouvami o poskytování služby, dokumentací vztahující se k poskytování sociální služby a dokumentací k ukončení poskytované služby. Prostor bude i k vymezení nejčastějších chyb při vedení dokumentace o sociální službě a názorným ukázkám příkladů dobré praxe z různých sociálních zařízeních. Co mi kurz přinese:
 • Získáte informace o vedení dokumentace o poskytované sociální službě a standardu číslo 6.
 • Pochopíte souvislosti a provázanosti povinné dokumentace se standardy kvality.
 • Seznámíte se s pravidly vedení a zabezpečení dokumentace, s druhy dokumentů, pravidly pro nahlížení do dokumentace a strukturou vnitřních dokumentace.
 • Rozeznáte konkrétní typy dokumentů, dokumentaci vedenou k jednání se zájemcem, smlouvy o poskytování služby, dokumentaci k poskytování služby a k jejímu ukončení.
 • Naučíte se jak archivovat vedenou dokumentaci.
 • Uvidíte, jak se vyvarovat nejčastějších chyb a praktické ukázky, jak má dokumentace vypadat.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Úvod do vedení dokumentace
 • Dokumentace ve vztahu k jednání se zájemcem o službu
 • Smlouva o poskytování sociálních služeb
 • Dokumentace vztahující se k poskytování sociální služby
 • Dokumentace k ukončení poskytování služby
 • Uchovávání dokumentace
 • Závěr

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě

Vybraný termín:

9.3.2021  Karlovy Vary

Cena
1280 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.