Srážky ze mzdy 2024, včetně příkladů a výpočtů

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Základní info

OBSAH

 • Legislativní rámec pro srážky ze mzdy/platu v roce 2024 pro danou oblast
 • Srážky ze mzdy/platu – se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance – rozlišení
 • Srážky ze mzdy/platu na základě dohody, na základě výkonu rozhodnutí a další upřesnění
 • Příjmy podléhající srážkám ze mzdy/platu – postižitelné příjmy dle OSŘ; rozdíl pro výkony rozhodnutí a insolvenci
 • Roční zúčtování záloh a dopady do provádění srážek ze mzdy/platu
 • Přednostní a nepřednostní pohledávky – dopad do postupu zpracování
 • Srážky ze mzdy/platu a výkon rozhodnutí ze zahraničí
 • Srážky z dohod konaných mimo pracovní poměr – změny oznamovací povinnosti u DPP a dopady na zaměstnavatele i dlužníka
 • Pořadí srážky ze mzdy/platu – problémy ve stanovení pořadí srážek a správné zadání do zúčtování mezd
 • Výpočtová základna v roce 2023 pro srážky ze mzdy a nově stanovené výše údajů pro rok 2024
 • Nezabavitelná částka 2024 – změny pro rok 2024 u nezabavitelné částky na dlužníka – příklady výpočtů změn nezabavitelných částek a dopadu do výpočtů srážek
 • Součinnost plátce s exekutorskými úřady – nové podmínky od roku 2024
 • Paušální náhrada zaměstnavateli za zpracování srážek ze mzdy/platu; zkušenosti a podmínky, za kterých je možné uplatňovat
 • Srážky ze mzdy a více plátců mzdy nebo jiného příjmu v zúčtovacím období; postupy pro více plátců mzdy, které uvádí OSŘ
 • Insolvence – zpracování srážek v insolvenci; rozdíly oproti exekuci a další informace; předpokládané změny v oblasti insolvencí
 • Příklady výpočtů exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy v roce 2024 – porovnání s rokem 2023
 • Dotazy účastníků, diskuze

Srážky ze mzdy 2024, včetně příkladů a výpočtů

Vybraný termín:

18.3.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.