Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Seminář je určen pro stávající, ale i budoucí správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře v návaznosti na požadavky norem ISO 9001, ISO/IEC 17025 a ISO 15189.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se s požadavky řízení dokumentů a záznamů dle norem ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 9001:2016.
Seznámíte se s odpovědnostmi správce dokumentace. Součástí kurzu je řada případových studií.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Řízení dokumentů a záznamů dle požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 9001:2016

  • Odpovědnosti správce dokumentace

  • Proces vydávání, schvalování a revize dokumentace v ''papírové'' podobě

  • Případové studie

Lektor: Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Workshop , Tvorba a řízení dokumentů s využitím nástrojů Google
Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint , praktický nácvik
Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013
Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013

Management rizik

Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů

Vybraný termín:

17.4.2023  Praha

Cena
3 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.