Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Speciální balíček přípravného kurzu a zkoušky

zkouška odborné způsobilosti

Základní info

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE DLE ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, UKONČENEN ZKOUŠKOU

Po absolvování tohoto přípravného kurzu, Vás bude čekat zkouška.

Při absolvování přípravného kurzu a zkoušky poskytujeme zvýhodněnou cenu:  

5 280 Kč + DPH.

Časový rozsah přípravného kurzu:

Vícedenní

Forma výuky:

Přednáška

Cíl kurzu:

Cílem prezenčního kurzu je poskytnout účastníkům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování nebo zprostředkování obchodu s cennými papíry ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů.

Obsah kurzu:

Ing. Miroslav Červenka

 • Regulace poskytování investičních služeb
 • Investiční služby  -  pravidla vytváření investičních nástrojů
 • Investiční služby  -  pravidla vytváření investičních nástrojů (pokračování)
 • Investiční služby - pravidla pro jednání obchodníka, zprostředkovatele a VZ

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

 • Finanční trh  - fungování, úloha a význam finančních trhů, jejich struktura a účastníci
 • Finanční matematika
 • Kapitálový trh   - struktura, subjekty, fungování
 • Investiční nástroje  - druhy, vlastnosti
 • Opce, forwardy a futures, swapy, CFD, komoditní deriváty, exotické deriváty, kombinované nástroje
 • Daňová problematika související s investováním do cenných papírů
 • Základní principy fundamentální, technické a jiné analýzy trhů a využití jejich výsledků
 • Finanční analýza

Jiří Kosík

 • Subjekty působící v kolektivním investování (obhospodařovatel. administrátor, depozitář, regulace a dohled)
 • Vydávání a oceňování cenných papírů kolektivního investování
 • Rozdělení investičních fondů
  • Jak lze rozdělovat investiční fondy dle různých hledisek (dle zákona, investiční strategie, distribuce zisku, způsobu nabídky atd.)
 • Dokumenty související s činností investičních fondů
  • statut, KIID, informační povinnosti
 • Parametry související s investičními fondy a jejich hodnocení
  • Poplatky a nákladovost fondu
  • Měření výkonnosti a rizikovosti fondu (volatilita, SRRI atd.) a ukazatelů s tím souvisejících (P/E ratio, durace, Sharpův poměr, alfa a beta fondu atd.)
SOUHRNNÁ ZKOUŠKA TÝKAJÍCÍ SE VŠECH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb, které se týkají všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1. Všechny tyto investiční služby jsou probrány na přípravném kurzu.

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Více viz: https://www.vsfs.cz/?id=2558&k=vsfs183

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky: 180 minut.

 

Organizátor kurzu a zkoušky:

Vysoká škola finanční a správní, a.s. Estonská 500/3 101 00  Praha 10

Mapa on-line

Stornovací podmínky:
 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit kurzovné v plné výši.

Speciální balíček přípravného kurzu a zkoušky

Vybraný termín:

10.12.2019  Praha

Cena
5280 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.