Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Základní info

Cíle kurzu

Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad?
Na semináři obdržíte ucelenou informaci o tom, jakým způsobem budou postupovat a jakým způsobem se můžete v případě pochybení bránit. Získáte teoretické znalosti podložené zkušenostmi lektorky z praxe.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří čerpají dotace, návratné finanční výpomoci či příspěvky ze státních zdrojů a potřebují se zorientovat v tom, na co si dát pozor a jak postupovat v případě, že se dostanou při čerpání těchto prostředků do problémů.
Je určen žadatelům o dotaci, příjemcům dotací, případně jejich zaměstnancům a všem ostatním, kteří řeší problémy při čerpání dotací.
Zúčastnit se mohou také pracovníci poskytovatelů dotací.

Obsah kurzu

• rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek,
• změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace,
• nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,
• odnětí dotace,
• nevyplacení dotace nebo její části,
• výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace,
• výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace,
• důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení opatření k nápravě či k vrácení dotace,
• výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí,
• stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality,
• odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále,
• možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Vybraný termín:

26.3.2020  Praha

Cena
1990 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.