Problematika srážek ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2013

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Seminář je určen především pro mzdové účetní, PaM, vedoucí zaměstnance.

    Obsah kurzu:

    1.Právní předpisy související s problematikou srážek.

    2. V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny:

  • srážky ve smyslu Zákoníku práce,
  • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance,
  • co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
  • pojem - výkon rozhodnutí (exekuce),
  • evidence o prováděných srážkách,
  • 3. Dohody o srážkách ze mzdy:

  • dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce, škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli,
  • dohody o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníků,
  • 4. Okruh příjmů ze kterých se provádějí srážky.

    5. Pořadí srážek ze mzdy - přednostní a nepřednostní pohledávky

    6. Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah:

  • životní minimum, výpočtová základna,
  • základní nezabavitelná částka - povinný, další nezabavitelná částka na vyživované osoby, Zákon o rodině,
  • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek,
  • 7. Specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí - soud, správní orgány, soudy:

  • nařízení exekuce - doručování, datové schránky, právní tituly, vykonatelnost,
  • změny plátců mzdy - povinnosti plátců mzdy, zápočtový list, informační povinnost,
  • oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči soudu a dalším orgánům,
  • souběžné příjmy - posuzování a provádění srážek,
  • srážky při oddlužení - tzv. osobní bankrot , povinnosti zaměstnavatele,
  • srážky z jiných příjmů - náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů a následná výplata nemocenského, postup zaměstnavatelů vůči správě sociálního zabezpečení - nové zásadní změny.. další jiné příjmy podle OSŘ,
  • zákon o exekutorech - Exekuční řád, základní informace pro zaměstnavatele, obsah exekučního příkazu, povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům,
  • 8. Praktické příklady - případové studie, výpočty a doporučené postupy, tiskopisy, vnitřní firemní předpisy týkající se srážek.

    9. Rozsudek vrchního soudu - započitatelnost daňového bonusu do čisté mzdy.

    10. Právní výklad sdělování informací o dlužníkovi exekutorům.

    11. Závěr, diskuse.

Problematika srážek ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2013

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
1000 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.