Preferenční obchod Evropské unie

Kurzem Vás provede Ing. Ivona Klabouchová - Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

Základní info

Preferenční obchod je pro dovozce, výrobce a vývozce zboží zajímavý jednak proto, že představuje významnou možnost úspory nákladů na dovozní clo, ale také proto, že zvyšuje konkurenceschopnost vyvážených výrobků. Nejen firmy, které obchodují se zbožím přes hranice Evropské unie, ale také jejich dodavatelé vystavující prohlášení o původu v rámci EU, by se měli orientovat v preferenčních dohodách se třetími zeměmi a v podmínkách pro uplatnění celních výhod v rámci zón volného obchodu, celních unií a autonomních opatření, zejména ve stanovení a prokazování původu zboží. Během semináře, který je určen hlavně pro začátečníky, ale také pro pokročilé, kteří si chtějí osvěžit a aktualizovat své znalosti, získají posluchači přehled o těchto oblastech preferenčního obchodu EU:
* preferenční a nepreferenční původ zboží
* aktuální přehled preferenčních dohod a opatření, zdroje informací
* pravidla určení a prokazování nepreferenčního původu
* pravidla stanovení preferenčního původu a příklady jejich praktického použití
* způsoby prokazování preferenčního původu při dovozu a vývozu zboží
* schválený a registrovaný vývozce
* dodavatelská prohlášení v rámci Evropské unie
* následné verifikace původu

Preferenční obchod Evropské unie

Vybraný termín:

16.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.
Cla