Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Kurzem Vás provede Ing. Miroslava Pýchová

kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, účastnice připomínkového řízení k…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.

Určeno pro

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech, a také pro auditory, kteří poskytují služby orgánům veřejné správy.

Obsah kurzu

• zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost,
• příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole,
• příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti,
• hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci,
• auditní a kontrolní postupy,
• příklady rizik v činnosti organizací, rizika kontrolora a interního auditora,
• ustanovení o rizicích v právních předpisech a standardech,
• příklady neobvyklých smluv, rizika v důsledku chyb ve smlouvách,
• obdržené stížnosti a podněty – upozornění na rizika.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Tématu je věnován také kurz „Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem“, který se koná 25. 11. 2021. S postupem kontroly a interního auditu souvisí videoseminář „Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě“, jehož záznam si můžete zakoupit v 1. VOX a. s.

Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy. Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Vybraný termín:

21.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.