Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 - podrobný výklad

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Základní info

PRO

Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře.

CÍL

Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad.

OBSAH

Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských a zahraničních dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest
 • Předpisy upravující nároky na cestovní náhrady – souvislost se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu
 • Určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady – vzdání se práva na cestovní náhrady
 • Vymezení základních pojmů – co je pracovní cesta, 
sjednání pravidelného pracoviště x místo výkonu práce, přehled cestovních náhrad dle ZP
 • Tuzemská pracovní cesta a zahraniční pracovní cesta – výpočty příkladů nároků cestovních náhrad
 • Sestavení příkazu k pracovní cestě a vyúčtování pracovní cesty
 • Nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné náhrady – příklady
 • Krácení stravného – tuzemsko a zahraničí – rozdíly krácení a příklady
 • Poskytování cestovních náhrad nad rámec ZP – podnikatelská sféra
 • Prohloubení kvalifikace a zvýšení kvalifikace – poskytování cestovních náhrad – rozdíly
 • Dohody konané mimo pracovní poměr a cestovní náhrady
 • Paušalizace cestovních náhrad – kdy je možné paušalizovat cestovní náhrady
 • Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování
 • Používání firemního vozidla k soukromým účelům a dodanění (včetně pojistného) 1%, 0,5%, 0,25% - z pořizovací ceny vozu u zaměstnance – rozdíly, podmínky uplatnění nižší úrovně
 • Diskuze

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 - podrobný výklad

Vybraný termín:

13.2.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.