Platební styk – seznámení s právní úpravou

Kurzem Vás provede Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

V roce 1997 absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, v roce 2002 ukončila doktorské studium tamtéž. Její doktorská práce se týkala…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evropské předpisy a česká i evropská judikatura. Důraz bude kladen na rizika různých způsobů placení a možnost jejich ošetření.

Určeno pro

Seminář je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s problematikou placení a platebního styku. Je určen pro pracovníky bank a nebankovních poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz bez právního vzdělání či juniorní právníky, a dále pro uživatele, tj. pracovníky firem, včetně manažerů, kteří mají na starosti placení, podnikatele (např. v oblasti internetového prodeje), kteří řeší možnosti placení, pracovníky spotřebitelských sdružení, advokáty, publicisty specializované na problematiku finančních služeb apod.

Obsah kurzu

• zákon o platebním styku,

• občanský zákoník,

• placení podle speciálních zákonů (daně, mzdy),

• plátce, příjemce, poskytovatel – rozdělení odpovědnosti a rizik,

• chyby v platebním styku, jejich prevence a náprava,

• platební podvody a jak se jim bránit,

• placení po internetu,

• placení v ČR a do/z ciziny,

• poplatky a jejich omezení,

• anonymní účty,

• spotřebitelský úvěr jako platební služba,

• pojištění vkladů a ochrana prostředků uživatelů,

• judikatura, výklady.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Platební styk – seznámení s právní úpravou

Vybraný termín:

22.3.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.