MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

kurz

Základní info

Účastníci kurzu se naučí zpracovávat mzdovou agendu pro malou organizaci i
organizaci, vypočítají náhrady za dovolenou, nemocenskou..., vedou veškerou
mzdovou evidenci, zároveň umějí tyto znalosti použít na PC.
Obsah:
· právní problematika a personalistika - Obchod. zákoník, Občan. zákoník, Živnost.
zákon, práv. předpisy o soc. zabezpečení a zdravot. pojištění, základní výpočty
mezd
· Zákoník práce (pracovní poměry, pracovní smlouva, způsoby ukončení pracovněprávního
vztahu)
· sociální zabezpečení a nemocenské pojištění, zdravotní a důchodové pojištění
(plátci, vyměřovací základy, výpočty, specifika), podkladová evidence
· daňová legislativa obecně (DPFO, daňové přiznání FO)
· daňová legislativa – závislá činnost (nezdanitelné části a dary, Prohlášení...,
zálohová a srážková daň, postup výpočtu daně či zálohy)
· mzdové účetnictví (dokumenty – mzdové listy, zúčtovací a výplatní listiny,
evidenční list důchodového zabezpečení), podklady pro mzdy, výpočet mezd,
výplaty mezd

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena
9 950 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.