Mzdová a personální agenda krok za krokem (dvoudenní kurz)

kurz

Základní info

Tento dvoudenní aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na semináře se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen prostřednictvím samotného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů formou otázek a odpovědí, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Obsah kurzu:

  1. den (9:00 - 15:00)
  1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ, ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ:
 • Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu - pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce - náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele - osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů.
 • 2. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI NÁSTUPU ZAMĚSTNANCE:
 • Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím - přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Další povinnosti zaměstnavatele.
 • 3. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI TRVÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍHO VZTAHU V PRŮBĚHU MĚSÍCE A NA KONCI MĚSÍCE:
 • Základní pojmy - mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám - odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění - pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení - odvod pojistného, tiskopisy, termíny. Nemocenské pojištění.
 • 4. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UKONČENÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ:
 • Povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně - odhlášení zaměstnance.
 • 5. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PO UKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU:
 • Uzavření mzdového listu, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům. Roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění
 • 6. ODPOVĚDNOST MZDOVÉ ÚČETNÍ ZA ŠKODU, ARCHIVACE DOKLADŮ, STATISTIKA VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ:
 • Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.
  7. ZÁVĚR, DISKUSE
  2. den (9:00 - 15:00)
  1. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ DOBY, DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI:
 • Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená - druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady. Překážky v práci - na straně zaměstnance a zaměstnavatele, důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu,...
 • 2. VÝPOČET MZDY, PLATU. ZÚČTOVÁNÍ MZDY/PLATU, PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO FORMY, PŘÍPLATKY KE MZDĚ/PLATU, SRÁŽKY ZE MZDY/PLATU:
 • Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda. Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Plat - zařazování zaměstnanců odměňovaných platem - Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek - stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas - rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady. Srážky ze mzdy, platu z odměny - povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly - rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení - osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu. Názorné příklady a doporučené postupy.
 • 3. ZÁVĚR SEMINÁŘE, DISKUSE.

Mzdová a personální agenda krok za krokem (dvoudenní kurz)

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
4 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.