KREDITNÍ RIZIKO

kurz

Základní info

Seminář přispívá k získávání znalostí nezbytných pro řízení kreditního rizika ve finančních, výrobních i obchodních společnostech a je připraven zejména pro pracovníky oddělení financí a prodeje. Seminář seznamuje účastníky s kreditním rizikem ve všech jeho podobách: například s rizikem plynoucím z nezaplacení faktury odběratelem či nesplacení úroku a úvěru klientem. Účastník semináře se naučí kreditní riziko rozpoznávat a určovat jeho pravděpodobnost i výši potenciální ztráty. Součástí výukového programu je také přehled nástrojů používaných pro jeho snižování.

Program:

ÚVOD

MATEMATICKO-STATISTICKÉ MINIMUM

KREDITNÍ RIZIKO

IDENTIFIKACE KREDITNÍHO RIZIKA

MĚŘENÍ KREDITNÍHO RIZIKA JEDNOHO AKTIVA

OPČNÍ PŘÍSTUP KE KREDITNÍMU RIZIKU

POSTUPY PRO ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA

KREDITNÍ RIZIKO PODLE BASEL I A BASEL II

SYSTÉM KONTROLY KREDITNÍHO RIZIKA

MĚŘENÍ KREDITNÍHO RIZIKA NA ÚROVNI PORTFOLIA

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

KREDITNÍ RIZIKO

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
39 800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.