Jednotlivé místní poplatky a jejich správa

Kurzem Vás provede JUDr. Zdeňka Jirásková - vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

Základní info

Program semináře
* Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky
- (s upozorněním na nejčastější dotazy a popř. na Nálezy US)
* Zavedení a správa místních poplatků
- Obecně závazná vyhláška – platnost, účinnost, náležitosti
- Ohlašovací povinnost poplatkového subjektu, lhůty, sankce za její nesplnění
- Vyhledávací a kontrolní činnost správce poplatku, místní šetření, postup na odstranění pochybností, daňová kontrola
* Stanovení místního poplatku, vyměření předepsáním do evidence poplatků, vyměření rozhodnutím, doměření místního poplatku, zvýšení místního poplatku, platební výměr, hromadný předpisný seznam, lhůty pro stanovení a placení místního poplatku, poplatku k insolvenčnímu řízení vztah
* Dotazy, poznatky z praxe a individuální konzultace

Jednotlivé místní poplatky a jejich správa

Vybraný termín:

26.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.
Cla