Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU – pro pokročilé

Marek Reinoha

Kurzem Vás provede Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Základní info

Cíle kurzu

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování INTRASTATU.
A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování INTRASTATU je daleko více.
Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit.

Seminář tedy není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování INTRASTATU a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale nabízí pouze složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují prohloubit dosavadní znalosti a rozšířit je o nové rozměry.

Obsah kurzu

Základní definice nutné k výkladu:
• definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat,
• definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech,
• definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH,
• pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci,
• definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země.

Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování INTRASTATU:
• pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,
• pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,
• pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,
• pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,
• pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby,
• pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby,
• přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty),
• dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska,
• vývoz zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU a další složitější transakce.

Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období.

Opravy výkazů INTRASTAT ve vazbě na změnu základu DPH.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU – pro pokročilé

Vybraný termín:

11.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.