Interní auditor EMS – zdokonalovací

Základní info

Komu je školení určeno

• všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci
• všem, již se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního
  managementu v organizaci
• pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity
  v rámci své poradenské činnosti
• pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování
  systému environmentálního managementu

Obsah školení

• současný stav norem v oblasti environmentálního managementu
• shrnutí požadavků normy ČSN EN ISO 14001 se zaměřením
  na nejčastější problémy a nedostatky při zavádění a udržování
  systému environmentálního managementu
• interní audit – plánování, příprava, průběh a dokumentace
• nejčastější chyby při provádění interních auditů
• specifické dovednosti při vedení auditů

Co Vám školení přinese

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému environmentálního managementu.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení Interního auditora EMS (platnost 3 roky od data vystavení).

Interní auditor EMS – zdokonalovací

Vybraný termín:

30.9.2024  Brno

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.