Individuální školení ke způsobu vykazování dat a k programu IDES-CZ

kurz

Základní info

O seznámení s předpisy týkající se statistiky vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy EU

*

- právní předpisy, které upravují tuto problematiku
*

- základní pojmy vyhlášky o statistice
*

- negativní hlášení
*

- zásilky malé hodnoty
*

- zvláštní pohyb zboží (trojstranné obchody apod.)
*

- odevzdávání hlášení (k dispozici již jen dva způsoby!)

*

základní informace o programu
*

způsoby registrace
*

principy oběhu dat
*

vyplňování nového hlášení
*

pravidla uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT
*

tvorba a používání šablon
*

export a import dat (IDES-CZ ?např. EXCEL a naopak)
*

vykazování údajů za několik jednotek
*

archivace, obnova dat
*

elektronická oprava nebo zrušení již zaslaného hlášení

Délka trvání - 5 až 6 hodin.

Individuální školení ke způsobu vykazování dat a k programu IDES-CZ

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena
5000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.