Finanční řízení v praxi

Kurzem Vás provede některý z odborných lektorů společnosti ICT Pro.

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz je určen především manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu "Akademie finančního řízení společnosti" je předpokladem pro efektivnější zvládnutí kurzu.

Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení, na podnikovou ekonomiku a finanční analýzu.
Prohloubíte si znalost obsahu základních ekonomických kategorií, osvojíte si pojmy finančního řízení a podnikové ekonomiky, seznámíte se se základy hodnocení majetkové a finanční situace podniku.

Obsah kurzu

 • Základní pojmy a principy finančního řízení
 • Cíle finančního řízení podniku
 • Investiční rozhodování a řízení investic
 • Plánování peněžních toků z investic
 • Případová studie hodnocení efektivnosti investice
 • Dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu
 • Řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení
 • Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků
 • Krátkodobé zdroje financování
 • Finanční plánování a finanční prognózy
 • Řízení finanční výkonnosti podniku
 • Shrnutí, závěr

Finanční řízení v praxi

Vybraný termín:

5.9.2024 –  6.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
6 700 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.