Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti

Kurzem Vás provede Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. et Ph.D., MBA

odborník na finanční řízení a podnikovou ekonomii, externě přednáší na Podnikatelské fakultě VUT v Brně

Základní info

Cíle kurzu

Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy.

Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních řízení, (účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, pracovníky finančního controllingu, finanční manažery a finanční ředitele) a také pro nefinanční manažery, kteří se chtějí zapojit do finančním řízení podniku a porozumět základním atributům finanční analýzy a fnančního řízení.

Obsah kurzu

Finanční řízení v souvislostech:
Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.
Metody financování podniku.
Finanční plánování.

Základy finanční analýzy:
Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech.

Metody finanční analýzy:
Finanční analýza a její zdroje.
Horizontální a vertikální finanční analýza.
Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability.

Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze:
Konstrukce poměrových ukazatelů.
Interpretace poměrových ukazatelů.

Ukazatele rentability (Profitability Ratios):
ROA, ROE, ROS, ROCE.

Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios):
Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál.

Ukazatele aktivity (Activity Ratios):
Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv.

Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios):
Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti.
Dluh na vlastní kapitál.
Finanční páka.
Kapitálová přiměřenost.

Ukazatele produktivity:
Produktivita práce.

Du Pontova analýza:
Princip základních činitelů efektivity.
ROA, ROE.

Případová studie z oblasti finanční analýzy:
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti

Vybraný termín:

15.9.2021  Praha

Cena
3490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.