Finanční analýza pro praktické využití

Kurzem Vás provede Ing. Kateřina Kalinová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví (obor Účetnictví v inženýrském studiu a obor Daně a finanční kontrola v…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři vám budou představeny základy finanční analýzy prakticky aplikované při analýzách reálných českých i zahraničních firem.

Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Seminář je interaktivní a je silně zaměřen na praktické ukázky finanční analýzy, kterou budou účastníci samostatně provádět přímo v rámci kurzu.

Proto prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli/připravili vlastní notebooky.

Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance v širokém spektru pozic, manažery i podnikatele, kteří chtějí/potřebují umět z finančních výkazů firem získat užitečné informace.

Obsah kurzu

• cíle finanční analýzy,
• rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody,
• informační zdroje,
• metody finanční analýzy,
• analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA,
• horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života,
• klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití,
• nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení,
• soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad,
• bankrotní modely,
• hodnotové ukazatele – EVA, MVA,
• výhody a omezení jednotlivých metod,
• základy anglické terminologie.

Praktické příklady.
Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Finanční analýza pro praktické využití

Vybraný termín:

12.9.2024 –  13.9.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.