Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční analýza pro praktické využití

Kurzem Vás provede Ing. Kateřina Kalinová

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí.


Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance v širokém spektru pozic, manažery i podnikatele, kteří chtějí/potřebují umět z finančních výkazů firem získat užitečné informace.

Obsah kurzu

• cíle finanční analýzy,

• rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody,

• informační zdroje,

• metody finanční analýzy,

• analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA,

• horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života,

• klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití,

• nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení,

• soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad,

• bankrotní modely,

• hodnotové ukazatele – EVA, MVA,

• výhody a omezení jednotlivých metod,

• základy anglické terminologie.


Praktické příklady.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Finanční analýza pro praktické využití

Vybraný termín:

14.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.