Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Kurzem Vás provede Ing. Zdenka Šulcová (Volkánová), Ph.D.

Zdenka Šulcová vystudovala obor podniková ekonomika a management na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obor účetnictví na Soukromé…

Základní info

Cíle kurzu

Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.


Tento seminář pomůže usnadnit pozici těm, kteří nemají ekonomické vzdělání, a přesto se v ekonomickém prostředí každodenně pohybují. Poskytne vám dostačující úroveň znalostí, které pomohou ulehčit práci a vytvořit více prostoru pro vlastní byznys a neztrácet tak čas zápolením s čísly, tabulkami a reporty. Současně se dozvíte, jakou součinnost je třeba finančnímu úseku poskytnout a naopak co můžete vyžadovat.


Na semináři:

– získáte všeobecný přehled o „světě financí“ a práci finančního úseku,

– seznámíte se se základními principy finančního a manažerského účetnictví,

– naučíte se číst v základních ekonomických výkazech,

– dozvíte se o principech plánování, základech finanční analýzy a hodnocení rizik,

– dostanete návod ke zlepšení vzájemné spolupráce administrativy s výkonnou částí firmy (obchod, provoz) s cílem dosažení maximální efektivity,

– naleznete prostor pro úsporu času i energie při práci s reporty.

Určeno pro

Seminář je určen nefinančním manažerům (obchod, provoz, marketing), dále pak podnikatelům malých a středních firem i specialistům z ekonomických úseků pro získání uceleného přehledu.

Obsah kurzu

• úloha účetnictví (finanční a manažerské účetnictví),

• role auditu (externí a interní audit),

• aktiva a pasiva (rozvaha) – základní členění a pochopení podstaty výkazu,

• náklady a výnosy (výsledovka) – základní principy účtování a členění výkazu,

• jak číst v účetních výkazech (praktické ukázky),

• základní ukazatele finanční analýzy (zisk, rentabilita, analýza bodu zvratu atd.),

• náklady – jejich členění a řízení,

• základní metody kalkulace – včetně názorných příkladů,

• vzájemné předávání a zpracování ekonomických informací ve firmě,

• nejčastější chyby a omyly v praxi,

• řízení cash flow,

• úvod do daňové problematiky – praktické náměty,

• možnosti financování rozvoje firmy,

• banky a nebankovní finanční instituce a jejich role.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Vybraný termín:

28.3.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.