Důchodové pojištění v roce 2023

Kurzem Vás provede JUDr. Helena Pelikánová

specialistka advokátní kanceláře

Kurzem Vás provede JUDr. Roman Lang, Ph.D.

MPSV ČR, oddělení důchodového pojištění

Základní info

CÍL

Seminář je zaměřen na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje.

OBSAH

 • Přehled změn přijatých v oblasti důchodového pojištění s účinností od 1. 1. 2023 a změn plánovaných v nejbližší době
 • Okruh pojištěných osob podle aktuálního právního stavu
 • Dávky důchodového pojištění a jejich výše
  • Výše důchodu – vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023
   • Možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání nebo bez jeho pobírání
   • Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření
  • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
   • Příklady vyplňování ELDP – připomenutí posledních změn, nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů
   • Součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
   • Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
   • Zásady prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ
   • Využívané tiskopisy
  • Problematika trestání za přestupky spáchané zaměstnavatelem v souvislosti s plněním jeho povinností na úseku důchodového pojištění
  • Další aktuality, prognóza
  • Diskuze, závěr
Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.  

Důchodové pojištění v roce 2023

Vybraný termín:

17.1.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.