Doprava v mezinárodním obchodu

Kurzem Vás provede Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Petr Rožek vystudoval nejdříve VŠE v Praze, obor zahraniční obchod se specializací doprava a pojištění, později pak Univerzitu Pardubice na úrovni…

Základní info

Cíle kurzu

Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakce a vývoj.
Doprava zboží je navíc silně propojena s mezinárodním obchodem a proto na ní lze vysledovat trend vývoje světové ekonomiky vůbec.
Doprava zboží však také představuje nezanedbatelnou položku v cenové konstrukci nabízené zásilky, a není-li takový výpočet proveden s potřebnou znalostí a zkušeností, může firmě při realizaci obchodu způsobit značné škody.

Určeno pro

Seminář je určen především pro osoby činné v mezinárodní směně zboží na pozici objednávající přepravu zásilky, případně pro zástupce obchodu (nákup / prodej), ale i informačních útvarů, kontroly a řízení lidských zdrojů. Účast lze doporučit také zástupcům firem, které působí jako dodavatelé jednotlivých úkonů a služeb s plněním kupní smlouvy spojených, tedy zasílatele a logistiky, a ale i pro nejširší veřejnost se zájmem o dopravní problematiku vůbec.

Obsah kurzu

• úvod do problematiky, obecné dělení dopravy dle módů,
• základní zbožové toky ve světě a jejich dopravně-logistická řešení,
• dopravní geografie,
• mezinárodní úmluvy řídící jednotlivé dopravní módy, odpovědnost za škodu,
• zvláštní postavení kombinované dopravy v systému řešení škod,
• vývoj dopravních služeb v době pandemie, po jejím odeznění, aktuální stav a predikce do konce roku.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Doprava v mezinárodním obchodu

Vybraný termín:

7.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.