Controlling ve veřejné správě

kurz

Základní info

Základní pojmy z controllingu a finančního řízení. Metody řízení nákladů a kalkulací. Rozpočet a sestavování rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu. Metody sestavování finančního toku. Metody finanční analýzy. Financování municipální organizace - dotace, úvěry, vlastní hospodářská činnost.
Výuka je prováděna prezenční formou. Předpokládaná délka je 8 hodin (6 hodin přednášek a 2 hodiny cvičení.Kurzovné za uvedený modul se pohybuje v rozmezí od 850,- Kč (při 15 účastnících z kraje) do 1 200,- Kč (při 10 účastnících z kraje).

Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků

Certifikát: osvědčení s celostátní platností

Controlling ve veřejné správě

Vybraný termín:

 Vysočina

Cena
1 200 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.