Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE

Kurzem Vás provede plk. Mgr. Petr Mareš - vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

Kurzem Vás provede pplk. Mgr. Petr Toman - specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku.

Základní info

Obsah semináře:
* Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží
* Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
* Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
* Závazné informace o sazebním zařazení zboží
* Informace o změnách kombinované nomenklatury od 1. ledna 2024
* Specifická pravidla platná pro celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení a vozidel, praktické příklady
* Pravidla pro celní klasifikaci částí, součástí a příslušenství – včetně praktických příkladů
* Aktuální příklady celní klasifikace zboží z praxe
* Diskuse

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE

Vybraný termín:

8.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.
Cla