Čeština pro cizince

kurz

Základní info

Typy kurzů dle hodinové dotace (1 vyučovací hodina = 45 min.)

* SPECIAL - cílem rychlé zvládnutí cizího jazyka
o dvakrát týdně 2 x 45 min.
o jednou za trimestr intenzivní kurz 2 x 8 VH
o předpokládané posunutí úrovně cca za 10 měsíců

* REGULAR - cílem udržení úrovně a posun o úroveň výše
o vyuč. blok: 3 x 45 min. týdně
o jednou za pololetí intenzivní kurz 2 x 8 VH
o předpokládané posunutí úrovně cca za 16 měsíců

* BASIC - cílem udržení jazykové dovednosti a znalostí
o jednou týdně 2 x 45 min.
o jednou za pololetí intenzivní kurz 1 x 8 VH
o předpokládané posunutí úrovně cca za 25 měsíců

Typy kurzů dle zaměření

* KURZ ZVLÁDNUTÍ GRAMATIKY:
o Cílem – procvičení a shrnutí jednotlivých gramatických celků dané úrovně do výuky zahrnuta konverzace pouze v rámci procvičování gramatiky
o hodinová dotace nastavitelná dle požadavků klienta

* KURZ OBECNÉHO JAZYKA:
o Cílem – procvičení a shrnutí gramatiky, prohloubení slovní zásoby z různých oblastí, zlepšení poslechových a konverzačních dovedností
o kompilát českého a západního modelu výuky doplněný o cizojazyčné učebnice a poslechová cvičení podle světových trendů
o hodinová dotace nastavitelná dle potřeb klienta

* KURZ OBCHODNÍHO JAZYKA:
o Cílem – komplexní příprava klienta na obchodní jednání, prezentace firmy apod. týkající se jeho oboru, a to hlavně konverzační metodou
o kurz zaměřen na obecnou a poté konkrétní terminologii daného oboru, gramatika je pouze doplňkovou součástí kurzu
o hodinová dotace nastavitelná dle potřeb klienta

Čeština pro cizince

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena
e-mail: unistudies@unistudies.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.