EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Efektívna a profesionálna asistentka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  slovensky
 • ID akce:
  860559
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  Panenská 7/ Tomášikova 34 (závisí od počtu účastníkov), Bratislava, Slovensko
 • Termín

 • Od – do:

  9:00 - 17:00 (16 hodín)

 • Doba trvání:
  2 dny
 • Cena *

 • Cena:
  10038 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Efektívna a profesionálna asistentka

Dvojdenné školenie určené primárne pre asistentky, sekretárky, zamestnancov prvého kontaktu.

Cieľom školenia je:

 • osvojenie si prvkov efektívnej komunikácie na pracovisku a získanie zručností pre prácu v tíme,
 • získanie zručností prekonávať bariéry v komunikácii a naučiť sa zvládať stresové a konfliktné situácie,
 • osvojenie si zásad racionálneho plánovania času a prípravy porád, vedenia telefonických rozhovorov a obchodnej korešpondencie,
 • získanie sebaistoty vo vystupovaní.

Obsahová náplň:

Základy komunikácie a korektného, ústretového, sebapresadzujúceho správania:

 • vytváranie medziľudských vzťahov, chyby pri posudzovaní druhých, verbálna a neverbálna komunikácia,
 • prekonávanie prekážok v komunikácii - úspešnosť hovoriaceho, komunikačné chyby,
 • korektné reagovanie na kritické, agresívne a provokujúce výroky,
 • praktické riešenie problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii.

Adekvátne spôsoby a formy telefonického kontaktu:

 • nácvik telefonických zručností,
 • bariéry telefonickej komunikácie,
 • komunikácia s telefónnym záznamníkom.

Metodika práce sekretariátu:

 • vedenie zápisov z porád,
 • vedenie domácej a zahraničnej korešpondencie podľa nových noriem STN,
 • organizácia služobných ciest, tlačových besied, spoločenských podujatí, návštev,
 • spoločenská a obchodná etiketa (oslovovanie, pozdravy, návštevy, podpisovanie dohôd, práca s vizitkami, pozvánkami, odovzdávanie darov, obliekanie),
 • stolovanie a podávanie nápojov,
 • časový manažment a zvládanie stresových situácií,
 • individuálne poradenstvo s vizážistkou - určenie farebného typu, líčenie.