Základní odborná příprava preventistů PO

kurz

Základní info

Absolvováním týdenního kurzu se závěrečným ověřením znalostí získají posluchači kvalifikaci preventisty PO. Absolventi získají přehled o základních povinnostech vyplývajících pro právnickou či podnikající fyzickou osobu ze současně platných předpisů PO, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jsou schopni zpracování a aktualizování jednoduché dokumentace PO. (Opakovanou odbornou přípravu preventistů PO nabízíme na semináři Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP, které pořádáme 2x ročně.)

Základní odborná příprava preventistů PO

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.