VI. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

seminář

Základní info

Seminář je určen pro vedoucí a odborné pracovníky zajišťující oblast BOZP.
Obsah semináře:
- legislativní rámec BOZP
- implementace BOZP – možnosti integrace, vstupní analýza, harmonogram zavádění, školení pracovníků
- identifikace zdrojů nebezpečí
- řízení rizik – dokumentace pro řízení rizik
- motivace a uvědomění pracovníků
- diskuse

VI. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
Částka je odvislá od konkrétního počtu účastníků a typu školení.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.