Školení řidičů referentů - vozidel do 3,5 tuny

e-kurz

Základní info

Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t. V praxi se jedná i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého.

Školení řidičů pokrývá oblasti základních předpisů, dopravních značek, řešení situací na křižovatkách, technických otázek, výbavy vozidel a první pomoci. Je zakončeno testem, který obsahuje 15 otázek. K úspěšnému složení a vystavení certifikátu musíte zvládnout alespoň 12 otázek správně. K prostudování textů budete potřebovat zhruba hodinu a vlastní certifikační test vám zabere 20 minut a v případě neúspěchu ho můžete libovolně opakovat.

Školení je plně v souladu s platnou legislativou ČR.

Školení řidičů referentů - vozidel do 3,5 tuny

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
150 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.