SCC – SAFETY CONTRACTOR CHECKLIST - PERSONÁLNÍ CERTIFIKACE

Základní info

Účastnící získají  kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných) u vašich zákazníků a dodavatelů. **Po úspěšném ukončení kurzu zkouškou bude pro účastníka vydán certifikát pod holandskou akreditací RvA s platností na 10 let.**

Kurz provádíme ve dvou variantách:
- pro dělnické profese: **SCC/BES - Basic Elements of Safety**
- pro operátory nebo manažery zakázek: **SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors**

Obsahová náplň:

Kurz **SCC/BES** zahrnuje základní znalosti o
- právních a správních předpisech
- výkladu významu slova 'riziko', preventivních a nápravních opatření, Iceberg teorii
- rozpoznávání nebezpečných situací
- zprávách o nehodách, pracovním povolení
- práci s nebezpečnými chemických látkami, požáru, výbuchu
- práci v uzavřených prostorách
- nářadí a strojích, zdvihacích zařízení
- zvedání, nošení, zakopnutí, uklouznutí, pádu, výškových prácích
- sváření, elektřině a o osobních ochranních pomůckách.
 
Kurz **SCC/SOS** zahrnuje navíc znalosti o:
- evropských směrnicích
- příčinách nehod
- metodách bezpečných pracovních postupů
- organizaci a pořádání schůzí
- SCC certifikaci
- bezpečnostních postupech
- základní analýze rizik, rizicích a kontrolních opatření týkající se hluku, elektrické energie, záření, a azbestu
- havarijních plánech firmy
- ergonomii.
Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin. Je možné vybrat si ze  dvou variant kurzu. Třídenní kurz po 8 vyučovacích hodinách každý den nebo dvoudenní kurz po 12 vyučovacích hodinách.

SCC – SAFETY CONTRACTOR CHECKLIST - PERSONÁLNÍ CERTIFIKACE

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.