Prevence nehod a nácvik havarijní připravenosti

kurz

Základní info

Pro koho je tento kurz doporučován Pro bezpečnostní techniky a manažery v malých a středních firmách zaměřených na výrobu, ale i pro ostatní odpovědné vedoucí pracovníky, kteří hledají způsob, jak předcházet nehodám na jimi řízených pracovištích, a jak učinit problematiku bezpečnosti práce atraktivnější pro své zaměstnance.

Co Vám kurz přinese Praktické ukázky toho, jak hodnocení rizik využívat jako efektivní nástroj v prevenci nehod;
Návod, jak využít výstupy z hodnocení rizik při zpracování havarijního plánu;
Ukázky z nácviku havarijní připravenosti.

Náplň kurzu Hodnocení rizik jako významný nástroj při prevenci nehod. Legislativní východiska, přínos hodnocení rizik, způsob a forma provedení v praxi. Další způsoby prevence nehod;
Stanovení možných provozních nehod a havárií v návaznosti na prováděné činnosti a hodnocení rizik;
Havarijní plán, jeho obsah a způsob zpracování;
Osnova pro nácvik havarijní připravenosti, účastníci nácviku, způsob provedení, ukázky z praxe;
Zodpovězení otázek a závěrečná diskuse.

Prevence nehod a nácvik havarijní připravenosti

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
2900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.