Požární ochrana – e-learning

e-kurz

Základní info

Popis kurzu

E-learningový kurz PO obsahuje stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění, obrázky, animace a jiné interaktivní prvky zvyšující atraktivitu témat, která bývají díky jiným pracovním prioritám často podceňována.

Cíle kurzu

Obsah kurzu vychází z legislativních požadavků a obecných zásad na plán BOZP a PO, které jsou společné všem pracovním prostředím.

Určeno pro

Kurzy jsou k dispozici ve verzi pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance a pro cizince v angličtině.

Obsah kurzu

Požární nebezpečí; Povinnosti organizací; Povinnosti zaměstnanců; Dokumentace PO; Školení a odborné přípravy; Kontrolní činnost; Zásady pro likvidaci požáru; Hasicí přístroje; Požární hydrant; Bezpečnostní značení; Požárně nebezpečné činnosti; Desatero pro bezpečné pracoviště; Místní podmínky; Kontakty

Poznámka

E-learningové kurzy BOZP (bezpečnosti práce) a školení PO (požární ochrany) Vám rádi dodáme v příslušném formátu (SCORM, AICC) do vašeho vlastního LMS (eDoceo, iTutor, Moodle, Microsoft SharePoint, Plateau nebo jakýkoliv jiný). Kurzy provozujeme také v LMS INSTRUCTOR, kde si je můžete objednat v rámci zvýhodněného balíčku zákonných školení (BOZP, PO, Školení řidičů, První pomoc). INSTRUCTOR nabízí zajištění služby vstupních i pravidelných zákonných školení o BOZP a PO s veškerou související organizací a evidencí (hlídání termínů, ověřování znalostí, certifikaci absolvovaných školení, přehledy o školení apod.). Spolu s INSTRUCTOREM získáváte nezbytné odborné garance školení BOZP a PO, neomezenou lektorskou podporu, aktualizace obsahu školení, informování v případě změn legislativy a nonstop helpdesk pro správu školení.

Předpoklady

Požadavky na školení o požární ochraně stanovuje v závislosti na tzv. požárním nebezpečí provozovaných činností buď zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.). Školení je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel.

Metody výuky

E-learningový kurz.

Požární ochrana – e-learning

Vybraný termín:

 Online

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.