Odborná a profesní příprava strážníků pro výkon služby v soc. vyloučených lokalitách

kurz

Základní info

 

       Přednášky obsahují zejména tato témata: problematika sociálního vyloučení, sociální vyloučení a právní ukotvení - právní rámec s ohledem na praxi strážníka související s problematikou sociálně vyloučených lokalit, specifika kriminality osob ohrožených sociálním vyloučením - sociálně rizikové jevy a jak je minimalizovat.

   Role strážníka městské policie v oblasti situační prevence kriminality v sociálně a etnicky odlišných komunitách, komunikace a jednání s osobami žijících v sociálně vyloučených lokalitách či pod vlivem OPL a nácvik krizových situací.

  Psychologie osobnosti ohrožené sociálním vyloučením, problémové typy osobnosti.                     Konflikt: vznik konfliktu, způsoby komunikace a řešení problematických situací tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a komplikacím, zvládání standardní i nestandardní konfliktní (extrémně konfliktní) situace.

.

Odborná a profesní příprava strážníků pro výkon služby v soc. vyloučených lokalitách

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.