ISO 27000 Foundation

Základní info

Představení kurzu ISO 27000 Interní Auditor

Absolventi se naučí využívat ISMS (Information Security Management System) jako metodiku pro splnění právních, regulačních a smluvních cílů organizace z pohledu informační bezpečnosti. Naučíte se tvořit efektivní bezpečnostní politiku, zvládnete analýzu rizik a zavedení ISMS v praxi.

Komu je určen - Cílová skupina Všem manažerům, kteří zodpovídají za informační a kybernetickou bezpečnost. Naučíte se pracovat se všemi klíčovými standardy ISMS. ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27002 ve vztahu k ISO/IEC 27003 (manuál pro implementaci ISMS, dále ISO/IEC 27004 správu a hodnocení úrovně vyspělosti ISMS, ale také ISO 27005 řízení rizik v informační bezpečnosti.

Mezi nejčastější absolventy kurzu patří lidé na pozici

 • CIO (Chief Information Officer)
 • Projektový manažer se zaměřením na IT a Cyber Security projekty
 • ISMS Interní Auditor, ale také zájemci o ISO/IEC 27001 Lead Auditor ISMS
 • Konzultanti a další členové týmu, který řeší kybernetickou bezpečnost z pohledu implementace, optimalizace, interního auditu, nebo přípravu na certifikaci společnosti.
Cíle kurzu - Co se v kurzu naučíte
 • Naučíte se pracovat se všemi standardy řady ISO/IEC 27000
 • Budete schopni identifikovat a vyhodnocovat rizika, navrhovat a přijímat opatření.
 • Dokážete aplikovat metodiku ISMS pro splnění právních, regulačních a smluvních úkolů
Další cílová skupina Kurz je vhodný i pro ISMS Interní Auditory Pokud v organizaci spravujete ISMS z pozice Interního AuditoraISMS, je tento kurz vhodný i pro vás. Seznámíte se s moderním best-practice postupy vytvoření moderní příručky ISMS a její implementace, či interního auditu v organizaci.

Benefity ISO/IEC 27001 Foundation oproti kurzu ISMS Interní Auditor

 • Mezinárodně akreditovaný kurz ISMS (Information Security Management System)
 • Je komplexnější a praktičtější, než ISMS Interní Auditor - který z tohoto modulu vychází

Doplňkové výukové materiály: ISO 27001, ISO 19011, ISO/IEC TR 13335 1 a 2 (MICTS), ISO/IEC TR 18044, EA 7/03 a legislativní povinnosti firem v návaznosti na využití ISMS, Management Guide for implementation ISMS.

Harmonogram kurzu ISO 27000 Interní Auditor 1. den
 • Úvod do (ISMS) a požadavků ISO 27001
 • Ostatní klíčové normy a standardy z kategorie ISO 27000
 • Základní prvky systému řízení a procesní přístup
 • Principy systému řízení informační bezpečnosti
 • Systém PDCA - neustálé zlepšování se
 • Obhajoba certifikačního auditu
2.den
 • Implementace principů ISO 27000
 • Návrh procesů řízení bezpečnosti
 • Daší klíčové oblasti metodiky pro ISMS
 • ISMS z pohledu monitorování a vyhodnocení
 • Příklady z praxe - Best Practice ISMS
 • Certifikační test ISO/IEC 27000 Foundation
ISO 27000 Interní Auditor Certifikát Certifikace Věděli jste, že certifikát ISO/IEC 27000 Interní Auditor byl zařazen TOP 10 nejžádanějších Cyber Security dovedností?  Získejte prestižní certifikát světového formátu Information Security Management System! Vydavatelem je mezinárodně akreditovaná organizace RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLORCOX se zaměřením na certifikaci systémů ISMS (Information Security Management System) dle norem ISO/IEC 27001.
 • Certifikační test (60min.);
 • otázky s výběrem správné odpovědi;
 • celkem 40 otázek, úspěšná certifikace = 65% a více (26 otázek z 40);
 • v průběhu testu nelze využívat knihu, skripta, slovník, elektronické pomůcky

ISO 27000 Foundation

Vybraný termín:

15.1.2024 –  16.1.2024  Praha 1

Cena
19 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.