Dvoudenní přípravný seminář před zkouškou Manažer/Manažerka BOZP (39-005-T)

kurz

Základní info

Seminář je určen pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Výuka kurzu probíhá online.

Po absolvování zkoušky u autorizované osoby získá uchazeč profesní kvalifikaci Manažer/Manažerka BOZP podle národní soustavy kvalifikací. 

1. den

 • Evropské právo se zaměřením na BOZP.
 • Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení BOZP.
 • Dílčí evropské směrnice BOZP a jejich aplikace v české legislativě.
 • Vazby mezi jednotlivými druhy právních předpisů a technických norem v legislativě ČR.
 • Národní politika BOZP v ČR.
 • Národní akční program BOZP.
 • Strategické cíle a nástroje realizace.
 • Rada vlády BOZP (působnost Rady a stálé výbory Rady).

2. den

 • ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Zásady řízení.
 • Všeobecné požadavky, plánování, implementace a provoz, kontrola, přezkoumání systému managementu, provádění interních a externích auditů BOZP.

Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Dvoudenní přípravný seminář před zkouškou Manažer/Manažerka BOZP (39-005-T)

Vybraný termín:

14.10.2024 –  15.10.2024  Praha

Cena
5 124 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.